Organisation

Metria har cirka 260 medarbetare, fördelade på 23 kontor runtom i Sverige med huvudkontor i Gävle. Verksamheten är organiserad i tre affärsenheter - Produkter, Plan och Mät och Konsult. Tillförordnad VD är Urban Lindskog.