Organisation

Metria har cirka 275 medarbetare, fördelade på 22 kontor runtom i Sverige med huvudkontor i Gävle. Verksamheten är organiserad i tre affärsenheter - Produkter, Plan och Mät och Konsult. VD är Karin Annerwall Parö.