Träffa Metria på Kartdagarna!

Metria finns på plats den 28-30 mars i Örebro när Kartografiska Sällskapet bjuder in till Kartdagarna 2017 – den största nordiska konferensen och mässan inom geodata.
2017-03-13

Årets tema är ”Så möter vi samhällsutmaningarna”.

Så möter Metria samhällsutmaningarna

Mycket av det vi gör bidrar till att skapa ett hållbart och bra samhälle att leva i, och det är vi väldigt stolta över.

Kartdagarna 2017 i Örebro

Vi vill erbjuda de bästa förutsättningarna för att kommuner och myndigheter ska kunna planera sin verksamhet. Det gör vi till exempel genom att underlätta processen för samhällsplaneringen. Vi vet också att kartan är en grundläggande beståndsdel i samhällsbyggnadsprocessen och då framför allt primärkartan som måste fungera i alla lägen.

Vi tar även fram miljökonsekvensbeskrivningar, illustrationer, 3D-modeller, grundkartor och fastighetsförteckningar.

Vi jobbar med allt från stora infrastrukturprojekt, som att mäta in och leverera kartor när hela Kiruna kommun ska flyttas, till att hjälpa skogsägare med fuktighetskartor som visar hur de bäst avverkar utan att skada skogen.

Kartdagarna berättar vi om hur vår kunskap har betydelse för samhällsbyggandet och beslutsfattandet, vad vi är engagerade i och hur vi löser de utmaningar vi får. Välkommen till vår monter!

Vi berättar om kartor, kodlistor och marktäckedata

Årets Kartdagar handlar mycket om hur vi möter samhällsutmaningarna och hur vi blickar framåt. I våra föredrag berättar vi om våra utmaningar och hur vi löser några av dem. Välkommen att lyssna på oss!

Tisdag 28 mars 2017

  • 1B – Den digitala resan – behöver också en mobil karta
    (Jonny Halvarsson)
  • 1C – Kan jag lita på primärkartan/baskartan som grund i samhällsplaneringen (Per-Åke Jureskog)

Onsdag 29 mars 2017

  • 3F – Kan en rätt anpassad kodlista i fält effektivisera hela arbetsprocessen (Per-Åke Jureskog)
  • 4D – Metodutveckling för marktäckekartering i Sverige (Carl Gilljam)
  • 4D – Ny nationell kartering av marktäckedata (Birgitta Olsson, Naturvårdsverket tillsammans med Camilla Jönsson)

Hela programmet för Kartdagarna hittar du här

Frågor?

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster kontakta Lena Teär Sjögren, telefon 072-142 01 57

Dela sidan: