App för skogbruksplaner åt Stora Enso Skog och Sydved

Metria har utvecklat en Skogsbruksplan-app för Stora Enso och Sydved som de släpper för sina virkesleverantörer. Appen lanseras under VM i Falun.
2015-02-17

Skoglig planering

Sedan tidigare jobbar både Stora Enso Skog och Sydved med internetbaserade IT-system för Skogsbruksplaner. I ett samarbete mellan företagen har Metria nu vidareutvecklat systemet till att också vara tillgängligt som mobil app.

Varför en app

Syftet med appen Skogsbruksplan är att underlätta för skogsägare att planera och få StoraEnso App logoinformation om sin skog. Idag har nästan alla en smartphone eller läsplatta i sin ägo. Det gäller förstås även den moderne skogsägaren, som behöver bli uppdaterad med aktuell information om sina skogsbestånd. Med appen i sin hand kan användare på ett enkelt sätt ta med sig en bild av sin fastighet och sina skogsbestånd direkt ut i skogen.

Appen kommer att finnas tillgänglig för både iPhone/Ipad- och Androidtelefoner.

Den stora nyttan är enklare tillgång till information

- Skogsbruksplanen är ett ovärderligt stöd för att bli en aktiv skogsägare. Med den i handen får man en överblick över sin skog och dess möjligheter. Den ger tydlig och trygg hjälp med prioriteringar och inte minst stöd att göra de föreslagna insatserna i rätt tid. I och med att vi nu även kan erbjuda skogsbruksplanen via appen får våra leverantörer tillgång till information på ett helt nytt och enkelt sätt, de kommer förenkla beslutfattandet av vad som ska utföras på skogsfastigheten.

Vår digitala skogsbruksplan som vi nu även kan erbjuda våra leverantörer i en app ger alla delägarna möjlighet till samma information oavsett var man befinner sig skapar bra möjlighet till dialog mellan delägare till fastigheten och med våra virkesinköpare.

Dessutom ger den möjlighet att orientera sig med hjälp av GPS funktionen och därmed enklare att hitta i skogen och bedriva sitt skogsbruk i fält, säger Stora Enso Skogs Thomas Åkerlund, som varit projektledare för införandet.

Vad kan man göra i appen

I appen kan skogsägaren logga in och se sitt innehav på kartor i telefonen eller läsplattan. Både sin skogbruksplan indelad i skogsbestånd och en bakgrundskarta med fastighetsgränser, samt en flygbild över området. Med hjälp av sin GPS-position kan man lägga in olika symboler och textinformation i kartan.

Skogsbruksplanerna ska vara levande dokument där man kan lägga in olika typer av utförda och planerade åtgärder, till exempel röjning, avverkning, plantering o.s.v.

Det finns också funktioner för att mäta sträckor och ytor och att lägga ut ett spår efter hur man rör sig i terrängen.

Skärmdump StoraEnso App Skogsbruksplan Skärmdump StoraEnso App Skogsbruksplan

Figurer: Få upp information om din skog - Spara egna platser

Lansering under Skid-VM

För Stora Enso Skog kommer appen att lanseras under Skid-VM i Falun, där Stora Enso är en av sponsorerna. Skogsägare som är inbjudna till konferensdagar i Tällberg kommer att kunna få ta del av information om Skogsbruksplaner och hur appen fungerar och inspireras av mycket annat som händer inom Stora Enso.

Metria som agila app-utvecklare

- Vi har alltid jobbat med kartor och geografisk information på Metria. En trend vi ser nu, är att vi får fler och fler förfrågningar på att bygga mobila lösningar och appar. Vi har lång erfarenhet av skogens behov av kartor och geografisk information i fält, och har ett eget system kallat Timmerweb som används av många virkesköpande skogsföretag! Att vi tagit fram denna specialanpassade app till Stora Enso Skog och Sydved är speciellt roligt eftersom det skett på så kort tid. En förutsättning har varit att vi jobbar med så kallad agil systemutveckling, nära kunden hela tiden och att vi har en redan utvecklad stabil teknikplattform att stå på.

Trenden är tydlig, användarna vill idag ha information i sin hand, säger Tomas Falk på Metria, som varit med i ledningen av projektet.

För mer information om Projektet eller Appen

Kontaktpersoner:

Stora Enso Skog
Thomas Åkerlund
Projektledare

Tel. 010-467 79 06            

Sydved
Daniel Fellenius

Informationschef
tel.  010-467 84 02               

Metria
Tomas Falk
Affärsutvecklare
tel.  010-121 83 31        

Dela sidan: