Utbildningsvägar

Så gott som allt som har med planering, byggande och förvaltning av vår byggda miljö kräver medverkan av samhällsbyggare. Är man intresserad av teknik och samhällsfrågor, liksom av att vara med och skapa bostäder, arbetsplatser, trafikleder och försörjningssystem är en samhällsbyggnadsutbildning en bra ingång. Metria kommer inom de närmsta åren ha ett behov av utbildad och kvalificerad personal framförallt pga pensionsavgångar men också i och med en naturlig nivå av personalomsättning. Metria har en särskild strategi för studenter, vi har en medveten och proaktiv hållning till potentiella medarbetare. Är du till exempel intresserad av att arbeta med mätning för att ha som underlag till nybyggnationer och olika projekt inom infrastruktur, kartor som analysverktyg eller utveckling av geografisk informationsteknologi? Då kan Metria möjligen vara din framtida arbetsgivare. Ingångarna till ett arbete i Metria är många då utbildningsutbudet är stort. Vi har ett antal utbildningar som vi prioriterar i vår Studentstrategi för att visa vilken inriktning vi gärna ser att våra potentiella medarbetare har: