Finansiell information

Metria ägs av svenska staten. Vi företräds av Finansdepartementet och följer alla de lagar och förordningar som reglerar ett statligt aktiebolag.

Dela sidan: