Projekt som underlättar för Trafikverket

Trafikverket behöver underlag för att bedöma risk för bortspolning av vägar, erosion och stabilitetsproblem. Metria stöttar beslutsprocessen genom att leverera analysunderlag från NNH, jordartskartan och NVDB.

Bilden visar en av analyserna. Du ser höjder på vägbankar, men även sluttningar kring vägavsnitt.Kartering av vägbankar

Metria har under drygt ett år samarbetat med Trafikverket för att ta fram riskanalysunderlag med hjälp av bland annat Nationell Höjdmodell (NH), Jordartskartan och Nationella vägdatabasen (NVDB).

Analysen använder driftspersonal, geotekniker och konsulter för att förbättra och förenkla riskhanteringsarbetet på Trafikverket. Med hjälp av analysen upptäcker de stabilitetsproblem, erosion och risk för bortspolning av vägar. I det senaste uppdraget har vägar och vägbankar inom tre områden karterats. Nästa steg är att titta på vägtrummors placering och hur deras tillrinningsområden ser ut.

Bilden visar en av analyserna. Du ser höjder på vägbankar, men även sluttningar kring vägavsnitt.

Samarbetspartner i många år

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, men även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Metria har , och har haft, flera uppdrag till Trafikverket. Bland annat inventera - söker igen och kontrollerer - cirka 500 mätpunkter efter järnvägen mellan Boden och Storsund. Punkterna används till att mäta in spåret inför planerat spårbyte 2014 och att göra mätningar under spårbytet.

Vi har också ett datasamordningsavtal kring att exempelvis vara teknikansvarig för digital dokumenthantering i projekt. Produktion av rastplatskartor och väginformationskartor är ett annat uppdrag som vi genomför åt Trafikverket. Kartorna finns bland annat tillgängliga i Trafikverkets webbutik.

Johan EkblomFrågor?

Har du frågor kring de jobb vi gör åt Trafikverket kontakta gärna Johan Ekblom, tfn 010-121 85 33.

Läs mer

Dela sidan: