Naturskyddsföreningen använder Metrias kartor

Metrias kartstöd och GIS används i arbetet med miljömärkt el från vindkraft av Bra Miljöval. Kartan är ett kraftfullt verktyg i Naturskyddsföreningens arbete.

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har cirka 192 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av de verktyg Naturskyddsföreningen använder för att nå detta mål. Miljömärkning gör att konsumenten kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Webbaserat kartstöd underlättar planering

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval kan ges till bland annat el från vindkraft. El märkt Bra Miljöval får dock bara komma från vindkraftverk som inte står i känsliga naturområden. För att underlätta planeringsprocessen vill Bra Miljöval därför erbjuda ett verktyg som licenstagare kan använda för att se om planerade vindkraftverk kommer hamna i sådana områden.

Här är kartan ett fantastiskt kraftfullt verktyg.

Därför valde Naturskyddsföreningen att ta hjälp av Metria för att utveckla ett webbaserat kartstöd för licenstagarna. Där synliggörs snabbt de områden som inte godkänns för vindkraftsel märkt Bra Miljöval, med hjälp av olika kartskikt.

Agil utvecklingsprocess

I uppdraget har Metria använt sig av sin plattform för GIS. Plattformen är byggt för att snabbt kunna leverera nytta för kunderna. I just detta uppdrag kunde vi leverera en första version för test inom två veckor.

Arbetet sker med hjälp av den agila (iterativt arbetssätt) utvecklingsmetoden Scrum. Med den utvecklingsmetodiken har vi kunnat fånga Naturskyddsföreningens behov på ett bra sätt genom att representanter från Naturskyddsföreningen hela tiden varit med och prioriterat den funktionalitet som är viktigast först.

Tillgång till relevanta bakgrundskartor och kartskikt

Metrias Plattform för GIS består av ett antal IT-komponenter som bygger på Open Source programvaror. Plattformen kan man se som ett halvfabrikat inom GIS som ger dig möjlighet att hantera objekt där geografin är en viktig egenskap.

Vår plattform skiljer sig mot andra GIS, då det vanliga är att GIS hanterar enbart geografi med tillhörande attribut medan Metrias Plattform för GIS kan hantera komplex affärslogik där denna logik kan utgöra olika typer av geografier (punkt, linje och yta), behörighetsregelverk, villkor för olika händelser samt processtöd i en handläggningsprocess som exempelvis hantering av så vitt skilda saker som avverkningar inom skogsindustrin och områdesskydd inom Naturvårdsverket.

En av fördelarna med plattformen är att det är skalbart på så sätt att i den enklaste tillämpningen kan kunden få ett ”tittskåp” för kartor med avancerade utskriftsmöjligheter och i en mer komplex tillämpning får kunden också möjlighet att hantera sina verksamhetsobjekt med komplexa geometrier och avancerad hantering av verksamhetslogik. Allt kan levereras på webben som en driftad lösning så att kunden kan fokusera på sin egen verksamhet istället för att ha en massa krånglig hantering av GIS-programvaror.

För Naturskyddsföreningen har Metria implementerat plattformen så att kunden i sin webbläsare får tillgång till bakgrundskartor och de kartskikt som är relevanta för etablering av vindkraft för Bra Miljövals licenstagare.

Kontaktperson

Dela sidan: