Södra Skogsägarna

– Metria tillför kunskap och kontrollerar allt data i vår GIS-plattform. De kan geografisk data och förstår hur det fungerar. Vi behöver inte ha GIS-specialistkunskap i vår egen organisation.

Södra SkogsägarnaSödra Skogsägarna är en skogsägarförening med 51 000 medlemmar (skogsägare). Södra Skogsägarna äger ingen egen skog, utan köper och förädlar virket och erbjuder skogsägarna tjänster som till exempel avverkning, skogsvård eller att upprätta en skogsbruksplan. Den skogliga verksamheten kräver geografisk data och GIS-funktionalitet. Södra Skogsägarna anlitar Metria sedan 2008 för att drifta, förvalta och utveckla sin centrala GIS-plattform.

>> Metria är duktiga på att drifta, förvalta och de har kunskapen om geografisk data och att genomföra kvalitetskontroller <<

När en skogsägare vill beställa avverkning, eller skogsvård registreras beställningen direkt i en karta i systemet. När åtgärden ska utföras i skogen skickas ett underlag ut till maskindatorn i avverkningsmaskinen. Det är GIS-plattformen som förser övriga system med geografisk data.

Jonas Svensson. Foto Laszlo Mag– Vi behöver ha tillgång till ett GIS-system som grundplattform och dataförsörjning av den. Alternativet skulle vara att vi skulle ha allt själva, men vi har inte den kunskapen. Vi ska ägna oss åt det vi kan – skogsbruk. GIS-plattformen driftas hos Metria och genom de funktioner som finns i plattformen får Södra Skogsägarna tillgång till data i sina verksamhetssystem, bland annat mobila lösningar. Det senaste som blev klart är en app där skogsägaren kan registrera vindfällen, omkullblåsta träd, direkt i telefonen med hjälp av GPS. I det projektet samarbetade flera olika leverantörer.

– Metrias samarbete med andra leverantörer fungerar bra, vilket är jätteviktigt. Metria kommer med förslag, är proaktiva i att hantera tekniska problem i plattformen för att komma vidare. Det fungerar mycket bra med Metria i utvecklingsprojekten.

Min favoritplats i Sverige

– Om jag ska välja min favoritplats så blir det Humla i Västergötland, en liten by i Ulricehamns kommun, i Ätrans dalgång. Jag har rötterna där. Nu när jag inte bor där längre, slås jag av hur vackert det är varje gång jag kommer hem.

Foto: Laszlo Mag

Dela sidan: