Säljstöd Fiber förenklar arbetet med Skanovas fibernät

Skanova är en av Metrias kunder som använder GIS som en tjänst.

- Med molntjänsten Säljstöd Fiber från Metria kan vi på Skanova förenkla arbetet med utbyggnad av fibernät till våra kunder. Vi får en kontrollerad och repeterbar arbetsprocess, säger Anette Franzon, avdelningschef infrastruktur, Nätinformation på Skanova.

För att göra tjänsten så kostnadseffektiv som möjligt nyttjas en kombination av online-frågor och uttag från fastighetsregistret.

 

Skanova bygger kontinuerligt ut sitt fibernät och i samband med det behövs uppgifter om potentiella adresser som har möjlighet att få en fiberanslutning. Metria har för detta ändamål utvecklat en internetbaserad molntjänst som bl. a. innehåller kartor och fastighetsinformation. Tjänsten bygger i huvudsak på öppen källkod.

Säljstöd Fiber hjälper Skanova att effektivisera och förenkla arbetet med utbyggnaden av fibernätet. Användaren ritar ett geografiskt område och tar fram en adresslista för de fastigheter som berörs. Adresslistan överförs sedan till andra system hos Skanova för vidare bearbetning.

För att göra tjänsten så kostnadseffektiv som möjligt nyttjas en kombination av online-frågor och uttag från fastighetsregistret.

Mer information

Om du har frågor kontakta

Rolf Nyberg, kundansvarigkundansvarig Rolf Nyberg,
tel 010-121 81 06

Roger Pettersen, förvaltningsansvarigförvaltningsledare Roger Pettersen,
tel 010-121 81 49

Dela sidan: