Mätningar av befintlig status på anläggningar och maskiner

SSAB EMEA anlitar Metria i sitt förebyggande underhållsarbete. Johnny Dahlberg, mecanical engineer vid SSAB EMEA AB berättar om samarbetet.

- Metria mäter vår utrustning och bidrar till att visa vilket skick den är i. Bland annat mäter de hjulinställningar och hur rak eller krokig en räls är. Vi gör regelbundet tillståndskontroller, där vi gör statusbedömningar av utrustningen. Det är ett helt nödvändigt jobb för oss att göra.

SSAB:s förebyggande underhållsarbetet utgår från underhållsplaner och felrapporteringssystemet. Johnny Dahlberg vid Kocksverket anlitar Metria för mätningar av befintliga anläggningar/maskiner för att få fram befintlig status/skick.

- Metria mäter och gör utsättning åt oss, när vi ändrar i en anläggning, del av en byggnad, fasta maskiner och annat. Om det blir upprepade fel på vår utrustning, så beställer vi ofta en mätning för att kontrollera vad grundorsaken är.

SSAB tar också hjälp att mäta stora högar med råmaterial. Mätningen är en förutsättning för att de ska kunna bedöma högarnas volym. Den typen av mätning används i den ekonomiska rapporteringen, vid lageravstämning eller lagerinventering.

- Vi får en dokumentation av varje mätning, ofta i form av en rapport eller en CAD-fil. Vi använder dokumentationen som ett beslutsunderlag i vårt förebyggande underhållsarbete.

Vad är du nöjd med i Metrias leveranser?

- Vi beställer och arbetet blir utfört inom rimlig tid. Vi brukar alltid kunna få hjälp på plats inom 1-2 veckor samt leverans av resultat inom en vecka efter det. Det funkar bra, säger Johnny Dahlberg vid SSAB EMEA AB.

Dela sidan: