Metria levererar flygbilder till Sveriges jordbrukare

Metria har under flera år tillhandahållit ortofoton för Jordbruksverkets system SAM Internet. Systemet används av jordbrukare för att söka EU-stöd.

SAM Internet används av Sveriges alla jordbrukare för att söka EU-stöd.Systemet används av Sveriges alla jordbrukare för att söka EU-stöd. Under ansökningsperioden är trycket högt på systemet och på Metrias karttjänster.

Tillsammans med Jordbruksverket har Metria tagit fram väl definierade servicenivåer där svarstider, tillgänglighet och antal anrop mäts och rapporteras kontinuerligt. Under perioden tillhandahåller Metria även möjligheter till utökad kapacitet på tjänsten samt högre beredskap på support kvällar och helger. 

Under årets ansökningsperiod 14 februari - 18 april producerades drygt 2,1 miljoner kartor via den WMS-tjänst som används. De mest kritiska veckorna med flest anrop är vanligtvis i slutet på perioden och Metrias tjänster har då levererat svarstider och tillgänglighet med god marginal inom servicenivåerna.

Tomas Kruukka, projektledare på Metria.Frågor?

Tomas Kruukka är projektledare på Metria och förvaltningsledare för produktion av kartorna via WMS-tjänsten . Har du frågor, kontakta gärna honom på tfn 010-121 81 38.

Läs mer

Dela sidan: