Region Halland

Region Halland har anlitat Metria för kartmaterialet i alla ambulanser och för sjukresor. Tryckta och digitala kartor. Det är Björn Evertsson, ambulanssjuksköterska, som utöver sitt ordinarie jobb har gjort en handlingsplan för ett enklare arbete med kartor och navigering i alla fordon.

Att hitta är helt avgörande för ambulanspersonalen

Hittar vi inte till patienten, kan vi inte göra vårt jobb. Metria är flexibla och lyhörda i samarbetet. De lyssnar på vad jag vill ha och jobbar aktivt med att få fram det. Samarbetet inleddes 2011 med att ta fram två kartböcker, en terrängkarta över landsbygden och tätortskartor. En kartbok i en ambulans ska fungera när det är trångt, mörkt och stressigt.

– Vi åker över stora geografiska områden. Alla ambulanser ska kunna hitta lika snabbt oavsett bil, personal och lokalkännedom. Möjligheten att få hjälp ska vara lika för alla patienter. Region Halland upplevde att det var nödvändigt att utveckla en digital karta. Det tidigaresystemet likande en vanlig GPS, det gick att se vägarna, resten var grått. Personalen behövde en tillförlitlig detaljrik digital karta med läsbarhet på 10’ skärmar. Idag får de fram den exakta platsen, fram till rätt ingång.
 

» Det finns teknik som kan underlätta ohört för ambulanspersonalen och öka patient­säkerheten. Metria har tagit fram en produkt som passar oss «

 Björn Evertsson, ambulanssjuksköterska– Vi har lättare att bilda oss en uppfattning om var vi ska, innan vi kommer dit. Idag fungerar den tryckta kartan snarare som en extra fallskärm. Vi litar på den digitala, så var det inte tidigare.

Även för Björn Evertsson som har ansvar för löpande uppdateringar har det blivit enklare. Han installerar en uppdatering och skickar med en enkel knapptryckning ut ny information till alla ambulanser samtidigt.

– Vi har haft en bra dialog om utformningen av kartorna. Både de tryckta och den digitala. Jag har fått lämna mina förslag, Metria har berättat vad som är möjligt och sen har vi hittat en lösning gemensamt.

Laddar batterierna

– Min favoritplats är Mellbystrand, en fantastisk sandstrand, som ligger fem minuter från där jag bor. Det är en plats som jag använder för avkoppling, träning, och för att ladda batterierna.

 

Foto: Björn Johansson

Dela sidan: