Nya lagkrav ska omsättas i IT-systemen

Vi har gedigen erfarenhet av att på nära håll ha följt arbetet med införandet av den Nationella geodatastrategin, Geodataportalen och Inspire. Länsstyrelsernas IT-avdelning tog stöd av oss att anpassa sig till de nya lagkraven.

Inspire lagstiftningen Lagen om geografisk miljöinformation började gälla från den 1 januari 2011. Lagen införs i olika etapper ända fram till 2019. För dig som har ett informationsansvar enligt Inspiredirektivet ställer den lagen nya krav på hur du hanterar och tillhandahåller geografisk information.

Infrastruktur för lagring av geodata

Länsstyrelserna har krav på sig att distribuera data externt i enlighet med de regler som tas fram inom ramen för direktivet. För att kunna genomföra det har deras IT-enhet byggt upp en infrastruktur kring lagring av geodata där den externa IT-miljön separeras från den interna IT-miljön. Metria hjälpte länsstyrelserna med anpassningen till de nya lagkraven enligt Inspiredirektivet.

Replikering enligt nya lagkrav

Metria har i samarbete med länsstyrelsernas IT-avdelning hjälpt till att utveckla en, replikeringsfunktion, som baserat på vilka metadata som finns för en viss datamängd. Allt är uppbyggt enligt kraven på tillhandahållande av tjänster inom ramen för Inspire och nationell geodatasamverkan.

Säker och effektiv datahantering

Replikeringsfunktionen hos länsstyrelserna flyttar såväl geodata som metadata utanför brandväggar för att skilja på intern och extern IT-miljö. Varje natt flyttar geodata, metadata och teckenförklaringsfiler från den interna till den externa miljön. På det här sättet får länsstyrelserna en effektiv datahantering samtidigt som IT-säkerheten garanteras. För att lösa replikeringen valdes en teknisk lösning som baseras på FMEServer.

Dela sidan: