Fortum

Pernilla Spetz är GIS-specialist på Fortum Power, Renewable Energy. Hon jobbar med fastighetsfrågor och energibolagets GIS-system. Fortum Power, Renewable Energy ansvarar för Fortums energiproduktion med fokus på vatten- och kärnkraftsproduktion.

Det innebär bland annat drift, underhåll och utveckling av kraftverken samt ansvar för hållbarhet och livscykeloptimering för hel- och och samägda vatten-, vind- och vågkraftverk. Fortum använder Metrias karttjänst sedan 2012 i sitt eget GIS-system för att ha tillgång till uppdaterade data.

» Metria har bred kompetens och är lyhörda till vad kunden efterfrågar «

– Kvaliteten har ökat på kartmaterialet som vi använder. Vi har nu möjlighet att diskutera utifrån samma material, vilket höjer kvaliteten och underlättar vårt arbete.

Pernilla Spetz, GIS-specialist, Fortum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metria har hjälpt till att utveckla Fortums geografiska webbtittskåp

Under det gångna året har Fortum också tagit hjälp av Metria för att utveckla sitt geografiska webbtittskåp. Tittskåpet har blivit mer interaktiv och användarvänligt med förbättrade sökfunktioner för att kunna söka på ort, koordinat och fastighet. Tidigare var informationen svår för användarna att söka. Frågorna ställs direkt i systemet mot karttjänsten, som levereras av Metria.

– Vi har alltid tillgång till uppdaterat kartmaterial, vilket underlättar kommunikationen framförallt kring fastigheter. Den enskilda medarbetaren kan nu enkelt se var fastighetsgränserna går. Metria är en bra leverantör som har bred kunskapinom geografiska data och fastighetsinformation.

Kontakt med närliggande kund viktigt

Logotype FortumNär Fortum ska utföra ett arbete vid sina anläggningar ska ofta grannfastigheterna informeras. Nu har respektive medarbetare snabb tillgång till fastighetsbeteckningar och kan gå vidare med att informera grannfastigheter. Förbättringar tack vare utveckling av det egna GIS-systemet.

– Det har varit bra kommunikation i utvecklingsprojektet, mellan oss och Metrias utvecklare. De har samma inställning med servicen för karttjänsten. Om något strular i karttjänsten får vi snabba svar, även om en lösning kan vara längre bort.

Uppvuxen i Dalsland

– Mitt självklara val av favoritplats är Dalsland. Det är där jag är uppvuxen. Där finns närheten till naturen och jag tycker om landskapets variation med alla sjöar och vattendrag.

 

Foto: Johan Höwler

Dela sidan: