Lokal närvaro skapar långsiktigt samarbete

Metria har under flera år vunnit upphandlingar för att göra mätningar och producera primärkartor åt Falkenbergs kommun.

Tullbron - "Sveriges vackraste stenbro" - finns i Falkenberg och går över Ätran

Tullbron - "Sveriges vackraste stenbro" - finns i Falkenberg och går över Ätran.

- Det har varit viktigt att Metria har personal här i Falkenberg så att de snabbt kan komma iväg på olika uppdrag. Dessutom har de ju fått bra lokalkännedom med åren, säger Christopher Enckell på Falkenbergs kommun som är inne på sin tredje upphandlingsperiod med Metria.

- Ett viktigt villkor i den senaste upphandlingen var att det vinnande företaget skulle öppna lokalkontor i kommunen och den lokala närvaron har varit av stor betydelse för det goda samarbete som uppstått, säger Christopher Enckell vidare.

Metria har under flera år vunnit upphandlingar för att göra mätningar och producera primärkartor åt Falkenbergs kommun. Förutom dessa basuppdrag sköter Metria även leveranser av kartdata i form av bygglovskartor till allmänheten, grundkartor till detaljplanearbete och utdrag av primärkartor för bland annat byggföretag.

- Alternativet till att upphandla tjänsten utifrån hade varit att ha betydligt fler anställda i kommunen, men med den ojämna arbetsbelastningen som kartverksamheten har, så hade det varit svårt att bedriva den riktigt effektivt. I en stor kommun kan det kanske vara lättare att hålla en jämn arbetsbelastning under året, men för en medelstor kommun som Falkenberg är det svårt, menar Christopher Enckell.

Decimeterprecision

Förutom rutinuppdragen så ryms även andra uppgifter inom upphandlingens ram. Ett sådant uppdrag är att korrigera avvikelserna mellan placeringarna av gränsmarkeringar på den digitala kartan och placeringarna i verkligheten. I tätbebyggda områden brukar avvikelserna vara under en halvmeter, men i glesbebyggda områden kan det röra sig om flera meter. Då är det de gamla gränsmärkena som gäller och dessa måste mätas in igen så att karta och verklighet stämmer överens. Med den nya mätningen kan fastighetskartans gränser passas in med en noggrannhet ner till under en decimeter.

Analys av rasrisker

Längs Ätran, som rinner genom Falkenberg, finns det flera promenadstråk och byggnader som riskerar att dras ner om ett ras skulle inträffa, till exempel på grund av översvämningar. Metria har anlitats för att analysera risken för ett sådant ras längs Ätrans stränder. Detta sker genom att regelbundet kontrollera avståndet mellan ett antal mätpunkter längs stränderna. En större ändring i dessa avstånd skulle kunna vara ett tecken på ett kommande ras.

- Vi tycker det känns tryggt att luta oss på den stora kompetens som Metria tillför kommunen, säger Christopher Enckell.

Dela sidan: