Korrekta lägenhetsytor viktigt vid försäljning och avgiftssättning

På uppdrag genom WSP har Metria gjort areamätning av lägenheter och utrymmen för bostadsföreningen Andreelund 16 i Malmö.

Korrekta ytor utgör nu en ny grund för fördelning av gemensamma avgifter och exakta boytor i samband med försäljning. De tidigare uppgifterna om lägenheternas areor var från 1920-talet. Genom att samtliga lägenheter uppmättes vid ett tillfälle blir det också betydligt billigare än om varje lägenhet skulle ha gjort en separat uppmätning.

Areamätning av lägenheter

68 lägenheter och 6 ateljéer fick uppdaterad area

Från början var lägenheterna 1-3 rummare. Under åren har de flesta gjorts större. Lägenheter har slagits ihop och väggar tagits bort. Vid mätningstillfället hade lägenheterna alltifrån ca 30 m² till 135 m². Sammanslagningar av lägenheter hade gjorts både inom samma våningsplan och mellan våningsplan. Totalt uppmättes boarea (BOA) för 68 lägenheter fördelade på 8 trappuppgångar, lokalarea (LOA) för sex ateljéer på vinden samt biarea (BIA) och lokalarea som fanns i anslutning till ett par av marklägenheterna.

Förstudie och planering

Arbetet startade med en förstudie. Ritningar från när huset byggdes 1927 var grunden. De var även viktiga vid mätningsarbetet och som en kontroll av att samtliga lägenheter var uppmätta. För att göra mätningsarbetet så smidigt som möjligt och därigenom minska kostnaderna utsågs trappansvariga som antingen öppnade lägenheterna eller samlade in nycklar. Totalt behövdes därför endast 6 besök på plats.

Uppmätningen

Vid uppmätningen ritades en enkel skiss av varje lägenhet. På denna uppgavs de Mätbevismått som togs på plats med en distometer (lasermätare). Viktigt att tänka på vid så gamla hus är väggtjocklek, då väggar som är 30 cm eller tunnare i sin helhet ingår i BOA. Även takhöjd och installationer som påverkar väggtjockleken är något som måste tas i beaktande vid areaberäkningen.

Mätbevis för varje enskild lägenhet

De skisser som gjordes vid uppmätningen ritades sedan upp i ett CAD-program och BOA, LOA och BIA beräknades på respektive lägenhet eller ateljé. Leveransen bestod av ett mätbevis för varje enskild lägenhet/ateljé.

Dela sidan: