Kunder

Metria är ett ledande företag inom geografisk information- och informationsteknologi. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster – från stora infrastrukturprojekt till specifika tekniska system för geografisk IT. Våra kunderna återfinns till största delen inom bank och försäkring, infrastruktur, skog, kris och försvar samt kommuner och övrig offentlig sektor.

Läs mer om några av våra kunduppdrag nedan

Södra, logotyp

 

EuroMaint Rail logo

 

Länsstyrelserna, logotyp

Södra Skogsägarna ägnar sig åt det de kan – skogsbruk och anlitar Metria sedan 2008 för att drifta, förvalta och utveckla sin centrala GIS-plattform. Läs mer

Euromaint Rail AB utför regelbunden service på sina kunders järnvägs-fordon. Metria kontroll-mäter på plats vid servicetillfället.
Läs mer

Länsstyrelsernas IT-avdelning tog stöd av Metria att anpassa sig till de nya lagkraven enligt Inspiredirektivet. Läs mer 

 

 

Falkenbergs kommun, logotype

 

Fortum logotype

 

Region Halland logotyp

Falkenbergs kommun  anlitar Metria för för att göra mätningar och producera primärkartor åt kommunen.

Läs mer

 

 

 

 

Fortum  har med hjälp av Metria utvecklat Fortums geografiska webbtittskåp som underlättar för medarbetaren att alltid ha tillgång till upp-daterat kartmaterial.

Läs mer

 

Region Hallands ambulansverksamhet åker över stora geografiska områden. och behöver snabba resultat för att hitta till patienterna snabbt. Metria har tagit fram en produkt som passar oss.

Läs mer

 

Försvarsmakten, logo  Karlskrona kommun, logo  SSAB logo

Försvarsmakten ökar säkerheten vid sina övningsområden. Metria bidrar med lösningar för smart hantering av geografiska data. 
Läs mer 

Karlskrona kommun har valt att inte ha någon egen kart- och mätverksamhet. De anlitar Metria som kommunens kartproducent. Läs mer 

SSAB EMEA AB anlitar Metria i sitt förebyggande underhållsarbete.

Läs mer  

 

 

Naturskyddsföreningen, logotyp

 

Trafikverket, logotyp  Skanova, logotyp

Naturskyddsföreningen 
använder Metrias kartstöd och GIS  i arbetet med miljömärkt el från vindkraft av Bra Miljöval.  Läs mer 

 

 

 

Trafikverket anlitar Metria för att genomföra olika typer av mätning,  kvalificerade analyser med olika kombinationer av geografisk data och fastighetsinformation. 
Läs mer

Skanova nyttjar Metrias tjänst - Säljstöd Fiber - som förenklar arbetet med Skanovas fibernät. Läs  mer  

  

Jordbruksverket, logotyp  BF andreelund  

Jordbruksverket har systemet SAM Internet där jordbrukare söker sitt EU-stöd. Metria levererar ortofoton till SAM. Läs mer

På uppdrag genom WSP har Metria gjort area-mätning av lägenheter och utrymmen för bostadsföreningen Andreelund 16 i Malmö. Läs merFler kunder hittar du här

Norrskog, logotyp  ElTel logotyp  CreditSafe, logotyp

Swedbank, logotyp

 Lantmäteriet, logotyp  hitta.se, logotyp
 Sjöfartsverket, logotyp  Naturvårdsverket, logotyp  TeliaSonera, logotyp
 Domstolsverket, logotyp  Göteborgs Stad, logotyp  MSB, logotyp
 SCA, logotyp  Uddevalla kommun, logotyp  Mellanskog, logotyp
Dela sidan: